Általános tájékoztató

Hivatkozva a 21/2021. (IV.16.) EMMI határozat a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről 2021.04.19-től az 1-4. évfolyam jelenléti munkarendben folytatja a nevelő-oktató munkát az intézményben. Az 5-8. évfolyam továbbra is digitális munkarendben tanul. A szülői kérelmeket a távolmaradásról a 20/2012. (VTI].31.) EMMI rendeletet figyelembe véve igazolhatja a vezető. A távolmaradó tanulót igazolt hiányzóként kell nyilvántartani. Jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de azon tanulók számára, akik igazoltan távol vannak el kell juttatni azt a tananyagrészt, amelyek az órákon feldolgozásra kerülnek. Ez az adott nap délelőttjén történjen meg! Szigorúan tartassák be a járványügyi intézményi intézkedéseket ( csoportok nem keveredhetnek, 1,5 m-es távolságtartás, maszkhasználat, kézfertőtlenítés, kézmosás, lázmérés). Idegenek továbbra sem léphetnek az intézménybe. Abban az esetben, ha a 1,5 m-es védőtáv nem tartható, órán is kötelező a maszk használata (kivétel az orvosi indok). A jelenléti oktatásban részt vevő osztályokat az épületben arányosan el kell különíteni. Vonatkozik ez a szünetekre is. A felső tagozatos tanulók számára az ügyelet biztosítása a korábbiak szerint történik.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.