Online csapatjáték

A 7. osztály tanulói 2021. március 23-án részt vettek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által meghirdetett ” Lengyel – magyar két jó barát – a Visegrádi kaland ” című online csapatjátékban. A részvételt ajándékokkal jutalmazták.

Hit- és erkölcstan oktatás iskolánkban

HITTANEgyházi jogi személyKépviselő neveInformáció az oktatásról
GörögkatolikusNyíregyházi Görögkatolikus Egyház
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u 7.
Kovács Csaba
parókus
https://youtu.be/vbTiUJ1RE9s
ReformátusNyíregyháza-Városi
Református Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Csiszár Ákos hitoktató
https://reformatus.hu/hittan/index.html

https://reformatus.hu/oktatas/hittan
EvangélikusNyíregyházi Evangélikus Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
Sztankó Gyöngyi parókus lelkész
http://hitoktatas.evangelikus.hu

http://www.evangelikus.hu
ZsidóNyíregyházi Zsidó Hitközség
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
Rabbiképzőben végzett hit- és erkölcstan tanár.
Hit GyülekezeteHit Gyülekezete Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7.

Gyülekezet pásztora 


Általános tájékoztató

Hivatkozva a 21/2021. (IV.16.) EMMI határozat a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről 2021.04.19-től az 1-4. évfolyam jelenléti munkarendben folytatja a nevelő-oktató munkát az intézményben. Az 5-8. évfolyam továbbra is digitális munkarendben tanul. A szülői kérelmeket a távolmaradásról a 20/2012. (VTI].31.) EMMI rendeletet figyelembe véve igazolhatja a vezető. A távolmaradó tanulót igazolt hiányzóként kell nyilvántartani. Jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de azon tanulók számára, akik igazoltan távol vannak el kell juttatni azt a tananyagrészt, amelyek az órákon feldolgozásra kerülnek. Ez az adott nap délelőttjén történjen meg! Szigorúan tartassák be a járványügyi intézményi intézkedéseket ( csoportok nem keveredhetnek, 1,5 m-es távolságtartás, maszkhasználat, kézfertőtlenítés, kézmosás, lázmérés). Idegenek továbbra sem léphetnek az intézménybe. Abban az esetben, ha a 1,5 m-es védőtáv nem tartható, órán is kötelező a maszk használata (kivétel az orvosi indok). A jelenléti oktatásban részt vevő osztályokat az épületben arányosan el kell különíteni. Vonatkozik ez a szünetekre is. A felső tagozatos tanulók számára az ügyelet biztosítása a korábbiak szerint történik.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményébe a személyes beiratkozás előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetséges.

Intézményünk telefonszáma: 06-42-512886

Kapcsolattartó: Nagy Sándorné tagintézmény-vezető telefonszáma:06-20-5966077

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

BEISKOLÁZÁS – SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Leendő elsős tanítónk a 2021-2022. tanévben

1. Bódi Miklósné

SZÁNDÉKNYILATKOZAT LEADÁSA

Amennyiben a 2021/2022-es tanévre iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, kérjük töltse ki a beiratkozási szándékát jelző, valamint az Etika, vagy Hit- és erkölcstan oktatás választásáról szóló nyilatkozatot és küldje vissza a vaci.m.alt.isk@gmail.com címre, hogy a későbbiekben a beiratkozással kapcsolatos fontosabb időpontokról és az iskolaelőkészítő komplex foglalkozások dátumairól értesítést tudjunk Önnek küldeni.

<< SZÁNDÉKNYILATKOZAT LETÖLTÉSE (pdf) >>

Szülői nyilatkozat letöltése Etika / Hit- és erkölcstan oktatás választásáról

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai

Eredmények, sikerek

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye által szervezett “Játékos komplex természettudományi” versenyen 4 fő vett részt. Lámfalussy Viktor 3. lett, a többiek is szép eredményt értek el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Házunk táján” Megyei Természetismeret Versenyen Szurovcsák Gábor 1., Simon Bianka 3. lett, Uzonyi Erik is jó eredményt ért el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Hazánk életközösségei” Megyei Természetismeret Versenyen Bátyi Attila, Busa Peti és Szabó Bence ért el jó eredményt.

Bem József Általános Iskola által 5. osztályosoknak szervezett matematika versenyen részt vett Homoki Lilla, Uzonyi Erik, Szurovcsák Gábor és Virág László. Szurovcsák Gábor 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

Iskolapszichológusi segítség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményének pszichológusai és a városban működő iskolapszichológusok a digitális munkarend alatt krízishelyzetekben pszichológiai segítségnyújtást biztosítanak a gyermekek, szülők és pedagógusok részére. Intézményünk Fodorné Kalán Edina iskolapszichológushoz tartozik.Tel: 06 70/363-0040, email: fodornee1976@gmail.com

Egyéb esetekben, nem krízishelyzetekben a Nyíregyházi Pedagógiai Szakszolgálat az előjegyzési rendszerének megfelelően végzi a pszichológiai segítségnyújtást, melyet alábbi elérhetőségeken kérhetnek: tel: 42-512-850, email: nyhazanevtan@gmail.com

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető