Étkezés menete a digitális munkarend alatt

A felügyeletben részt vevők számára a jelenléti oktatás idején igényelt étkezési mód és kedvezmény biztosított.

Étkezést az otthon tanulóknak is lehet igényelni változatlan térítési díjak mellett, és a
jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50%-os térítési díj) igénybevételével. Az igényeket a szülőnek jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé az alábbi e-mail címen: etkezes@kozim.hu, telefonon: 42/512-835, 42/512-820. Az igénylésben szerepeltetni kell a következő adatokat: szülő/gondviselő neve, gyermek neve, iskolája neve, osztálya, az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA), szülő / gondviselő telefonszáma. A megrendelt ebéd egyszer használatos edényben történő elvitelére a
kijelölt átvételi helyekről hétköznapokon van lehetőség 2020.03.09-től 11.00 és 12.00 óra között. További információ a www.kozim.hu honlapon elérhető.

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető

Ügyelet biztosítása

Intézményünk gyermekfelügyelet lehetőségét biztosítja 2021. 03. 08-tól a vészhelyzeti intézkedések idejére naponta 800-1600 óra között. Kérem a kedves szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy védekezésben való részvétel miatt – szíveskedjenek igénybe venni. Az iskolában csak egészséges gyermeket fogadunk.

Felmerülő igény jelzése: 1 munkanappal korábban legkésőbb 900 óráig

Telefonon: 06-42-512886, vagy 06-20-5966077

E-mail-ben: vaci.m.alt.isk@gmail.com

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető

Tantermen kívüli digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről, elrendelte 2021.03.08-2021.03.31-a között a köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben történő működését.

A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a tananyag kijelölése, a tananyag ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történjen. A tananyag átadása a tantermen kívüli, digitális munkarend keretében alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Az iskolában rendelkezésre álló digitális eszközök szükség szerint igényelhetők. A digitális munkarendben az oktatás, a szülői kommunikáció  a KRÉTA felületen történik.

Általános tájékoztatás az intézmény KRÉTA oldalán és a honlapján is megjelenik. Hivatalos ügyintézés a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. levelezési címen történik. Telefonos elérhetőségünk: 06-42-512886

 Az iskolák a tavaszi szünetet követően nyitnak a Kormány döntése alapján. A tavaszi szünet az iskolákban a tanév rendje szerint, 2021. április 1–6. között lesz.

Illés Zoltán

intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gondviselő!
Az emberi erőforrások miniszterének 17/2021. (III.5) EMMI határozata szerint az óvodákban 2021.03.08-tól rendkívüli szünet került elrendelésre. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07. Az iskolákban 2021.03.08-tól 2021.03.31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021.04.07.

Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2020/2021-es tanévre étkeztetésre korábban leadott igények 2021.03.08-tól 2021.03.31-ig, vagy az iskolabezárás időtartamának végéig törlésre kerülnek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2021.03.06. (szombat) 11.00-ig az alábbi e-mail címen, vagy az Országzászló tér 1. szám alatti postaládába bedobva 2021. 03.08 (hétfő) 9 óráig.

 e-mail cím: etkezes@kozim.hu
 telefon: 42/512-835, 42/512-820

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:
 szülő / gondviselő neve
 gyermek neve, iskolája neve, osztálya
 az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
 szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2021.03.09 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.
A térítési díjak kiszámlázása, és befizetése a korábbi rendnek megfelelően történik.
2021.03.09-től 2021.03.31-ig a KÖZIM biztosítja külön megrendelés alapján az étkezést (osztópontokon történő átvétellel).

2021.04.01-től 2021.04.06-ig a Tavaszi szünet idejére az Önkormányzat szünidei étkeztetés keretében biztosít étkezést a rászorulóknak (házhozszállítással).

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás a Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.


Nyíregyháza, 2021.03.05.


Közintézményeket Működtető Központ

Nyilatkozat (közétkeztetés biztosításához)

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről, elrendelte 2021.03.08-2021.03.31-a között a köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben történő működését.

A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a tananyag kijelölése, a tananyag ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történjen. A tananyag átadása a tantermen kívüli, digitális munkarend keretében alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Az iskolában rendelkezésre álló digitális eszközök szükség szerint igényelhetők. A digitális munkarendben az oktatás, a szülői kommunikáció  a KRÉTA felületen történik.

Általános tájékoztatás az intézmény KRÉTA oldalán és a honlapján is megjelenik. Hivatalos ügyintézés a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. levelezési címen történik. Telefonos elérhetőségünk: 06-42-512886

Az iskolák a tavaszi szünetet követően nyitnak a Kormány döntése alapján. A tavaszi szünet az iskolákban a tanév rendje szerint, 2021. április 1–6. között lesz.

Illés Zoltán

intézményvezető

ADÓ 1% – KÖSZÖNJÜK!

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány bemutatása

Iskolánkban, 1994-ben hoztuk létre a Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt. Az alapító tőkét az iskola dolgozóinak és a szülőknek az adakozásából teremtettük meg. Eleinte több felajánlást kaptunk cégektől, volt tanítványoktól, ma már szinte az adó 1%-nak felajánlása és a sikeres pályázatok nyereménye gyarapítja vagyonunkat. Bár szervezetünk kevés pénzből gazdálkodik, területi kihatása mégis széles körű. Hiszen iskolánkba járnak a Nyíregyháza déli részén lévő tanyák, tanyabokrok tanulói. Az ott élő családoknak szinte csak az iskola jelenti a közösségi kapcsolatot. Gyermekeik tanulmányi, sport és egyéb eredményeinek elismerését,a tanórán kívüli programokban való részvételének anyagi támogatását az alapítványtól várhatják. A tanyabokrok lakosságának jelentős része tirpák ősök leszármazottja. Ebből adódik, hogy jól működő kapcsolatunk van a szlovák kisebbségi önkormányzattal, és a „Bokortanyák Lakosságáért Egyesület”- tel.Az alapítvány alapvető céljai: tanulóink jutalmazása; benevezések versenyekre; tanulmányi kirándulások; az erdei iskola; a Váci hét rendezvényeinek támogatása; a pedagógiai munka segítése.
Az alapítvány kuratóriuma minden évben március elején készíti el a pályázati kiírást, és március végén bírálja el a beérkezett pályázatokat. Vannak osztálylétszámhoz kötött kiírások:
Ezen pénzek elkülönítése után kerül sor a hagyományos tantárgyi házi ill. városi versenyekre; a Váci hét rendezvénysorozatára szánható összeg meghatározására.
Egyik tanévben az erdei iskola, másik évben a nyári napközis tábor szervezői adhatnak be pályázatot tevékenységük támogatására. Végül mindig van lehetőség arra, hogy a tanulók (szülők) egyéni pályázatot nyújthatnak be. Általában az osztályprogramokba való részvétel anyagi támogatásához kérnek segítséget.

Kedves Szülők!
Adójuk 1 százalékának felajánlásával kérjük támogassák iskolánk alapítványát,
a Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt!
(adószámunk: 18793833-1-15)
Köszönjük! 

Vácis siker alkotói pályázaton

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeptemberben alkotói pályázatot írt ki. Iskolánk több tanulója vett részt ezen a versenyen.

A pályázat felmenő rendszerű, első körben megyei szinten bírálták el a beérkezett műveket. A területi szinten nyertes alkotások az országos versenyben vesznek részt.

A megyei bírálóbizottság elnöke: Dr. Papp Angéla fotóművész volt.

A pályázat témája volt a tűzmegelőzés, a tűzvédelem fontossága, a tűzoltók izgalmas és egyben kihívásokkal teli világának bemutatása.

A megyei verseny díjazása: Simon László 8. osztályos tanuló korcsoportjában(15-18 évesek), 3. helyezést kapott, s így alkotása automatikusan részt vesz az országos döntőben is! Gratulálunk neki!