Online csapatjáték

A 7. osztály tanulói 2021. március 23-án részt vettek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által meghirdetett ” Lengyel – magyar két jó barát – a Visegrádi kaland ” című online csapatjátékban. A részvételt ajándékokkal jutalmazták.

Hit- és erkölcstan oktatás iskolánkban

HITTANEgyházi jogi személyKépviselő neveInformáció az oktatásról
GörögkatolikusNyíregyházi Görögkatolikus Egyház
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u 7.
Kovács Csaba
parókus
https://youtu.be/vbTiUJ1RE9s
ReformátusNyíregyháza-Városi
Református Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Csiszár Ákos hitoktató
https://reformatus.hu/hittan/index.html

https://reformatus.hu/oktatas/hittan
EvangélikusNyíregyházi Evangélikus Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
Sztankó Gyöngyi parókus lelkész
http://hitoktatas.evangelikus.hu

http://www.evangelikus.hu
ZsidóNyíregyházi Zsidó Hitközség
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
Rabbiképzőben végzett hit- és erkölcstan tanár.
Hit GyülekezeteHit Gyülekezete Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7.

Gyülekezet pásztora 


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményébe a személyes beiratkozás előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetséges.

Intézményünk telefonszáma: 06-42-512886

Kapcsolattartó: Nagy Sándorné tagintézmény-vezető telefonszáma:06-20-5966077

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

BEISKOLÁZÁS – SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Leendő elsős tanítónk a 2021-2022. tanévben

1. Bódi Miklósné

SZÁNDÉKNYILATKOZAT LEADÁSA

Amennyiben a 2021/2022-es tanévre iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, kérjük töltse ki a beiratkozási szándékát jelző, valamint az Etika, vagy Hit- és erkölcstan oktatás választásáról szóló nyilatkozatot és küldje vissza a vaci.m.alt.isk@gmail.com címre, hogy a későbbiekben a beiratkozással kapcsolatos fontosabb időpontokról és az iskolaelőkészítő komplex foglalkozások dátumairól értesítést tudjunk Önnek küldeni.

<< SZÁNDÉKNYILATKOZAT LETÖLTÉSE (pdf) >>

Szülői nyilatkozat letöltése Etika / Hit- és erkölcstan oktatás választásáról

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai

Eredmények, sikerek

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye által szervezett “Játékos komplex természettudományi” versenyen 4 fő vett részt. Lámfalussy Viktor 3. lett, a többiek is szép eredményt értek el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Házunk táján” Megyei Természetismeret Versenyen Szurovcsák Gábor 1., Simon Bianka 3. lett, Uzonyi Erik is jó eredményt ért el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Hazánk életközösségei” Megyei Természetismeret Versenyen Bátyi Attila, Busa Peti és Szabó Bence ért el jó eredményt.

Bem József Általános Iskola által 5. osztályosoknak szervezett matematika versenyen részt vett Homoki Lilla, Uzonyi Erik, Szurovcsák Gábor és Virág László. Szurovcsák Gábor 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

ADÓ 1% – KÖSZÖNJÜK!

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány bemutatása

Iskolánkban, 1994-ben hoztuk létre a Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt. Az alapító tőkét az iskola dolgozóinak és a szülőknek az adakozásából teremtettük meg. Eleinte több felajánlást kaptunk cégektől, volt tanítványoktól, ma már szinte az adó 1%-nak felajánlása és a sikeres pályázatok nyereménye gyarapítja vagyonunkat. Bár szervezetünk kevés pénzből gazdálkodik, területi kihatása mégis széles körű. Hiszen iskolánkba járnak a Nyíregyháza déli részén lévő tanyák, tanyabokrok tanulói. Az ott élő családoknak szinte csak az iskola jelenti a közösségi kapcsolatot. Gyermekeik tanulmányi, sport és egyéb eredményeinek elismerését,a tanórán kívüli programokban való részvételének anyagi támogatását az alapítványtól várhatják. A tanyabokrok lakosságának jelentős része tirpák ősök leszármazottja. Ebből adódik, hogy jól működő kapcsolatunk van a szlovák kisebbségi önkormányzattal, és a „Bokortanyák Lakosságáért Egyesület”- tel.Az alapítvány alapvető céljai: tanulóink jutalmazása; benevezések versenyekre; tanulmányi kirándulások; az erdei iskola; a Váci hét rendezvényeinek támogatása; a pedagógiai munka segítése.
Az alapítvány kuratóriuma minden évben március elején készíti el a pályázati kiírást, és március végén bírálja el a beérkezett pályázatokat. Vannak osztálylétszámhoz kötött kiírások:
Ezen pénzek elkülönítése után kerül sor a hagyományos tantárgyi házi ill. városi versenyekre; a Váci hét rendezvénysorozatára szánható összeg meghatározására.
Egyik tanévben az erdei iskola, másik évben a nyári napközis tábor szervezői adhatnak be pályázatot tevékenységük támogatására. Végül mindig van lehetőség arra, hogy a tanulók (szülők) egyéni pályázatot nyújthatnak be. Általában az osztályprogramokba való részvétel anyagi támogatásához kérnek segítséget.

Kedves Szülők!
Adójuk 1 százalékának felajánlásával kérjük támogassák iskolánk alapítványát,
a Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt!
(adószámunk: 18793833-1-15)
Köszönjük!