TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményébe a személyes beiratkozás előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetséges.

Intézményünk telefonszáma: 06-42-512886

Kapcsolattartó: Nagy Sándorné tagintézmény-vezető telefonszáma:06-20-5966077

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

BEISKOLÁZÁS – SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Leendő elsős tanítónk a 2021-2022. tanévben

1. Bódi Miklósné

SZÁNDÉKNYILATKOZAT LEADÁSA

Amennyiben a 2021/2022-es tanévre iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, kérjük töltse ki a beiratkozási szándékát jelző, valamint az Etika, vagy Hit- és erkölcstan oktatás választásáról szóló nyilatkozatot és küldje vissza a vaci.m.alt.isk@gmail.com címre, hogy a későbbiekben a beiratkozással kapcsolatos fontosabb időpontokról és az iskolaelőkészítő komplex foglalkozások dátumairól értesítést tudjunk Önnek küldeni.

<< SZÁNDÉKNYILATKOZAT LETÖLTÉSE (pdf) >>

Szülői nyilatkozat letöltése Etika / Hit- és erkölcstan oktatás választásáról

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai

Eredmények, sikerek

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye által szervezett “Játékos komplex természettudományi” versenyen 4 fő vett részt. Lámfalussy Viktor 3. lett, a többiek is szép eredményt értek el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Házunk táján” Megyei Természetismeret Versenyen Szurovcsák Gábor 1., Simon Bianka 3. lett, Uzonyi Erik is jó eredményt ért el.

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola által szervezett „Hazánk életközösségei” Megyei Természetismeret Versenyen Bátyi Attila, Busa Peti és Szabó Bence ért el jó eredményt.

Bem József Általános Iskola által 5. osztályosoknak szervezett matematika versenyen részt vett Homoki Lilla, Uzonyi Erik, Szurovcsák Gábor és Virág László. Szurovcsák Gábor 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

Iskolapszichológusi segítség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményének pszichológusai és a városban működő iskolapszichológusok a digitális munkarend alatt krízishelyzetekben pszichológiai segítségnyújtást biztosítanak a gyermekek, szülők és pedagógusok részére. Intézményünk Fodorné Kalán Edina iskolapszichológushoz tartozik.Tel: 06 70/363-0040, email: fodornee1976@gmail.com

Egyéb esetekben, nem krízishelyzetekben a Nyíregyházi Pedagógiai Szakszolgálat az előjegyzési rendszerének megfelelően végzi a pszichológiai segítségnyújtást, melyet alábbi elérhetőségeken kérhetnek: tel: 42-512-850, email: nyhazanevtan@gmail.com

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető

Étkezés menete a digitális munkarend alatt

A felügyeletben részt vevők számára a jelenléti oktatás idején igényelt étkezési mód és kedvezmény biztosított.

Étkezést az otthon tanulóknak is lehet igényelni változatlan térítési díjak mellett, és a
jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50%-os térítési díj) igénybevételével. Az igényeket a szülőnek jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé az alábbi e-mail címen: etkezes@kozim.hu, telefonon: 42/512-835, 42/512-820. Az igénylésben szerepeltetni kell a következő adatokat: szülő/gondviselő neve, gyermek neve, iskolája neve, osztálya, az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA), szülő / gondviselő telefonszáma. A megrendelt ebéd egyszer használatos edényben történő elvitelére a
kijelölt átvételi helyekről hétköznapokon van lehetőség 2020.03.09-től 11.00 és 12.00 óra között. További információ a www.kozim.hu honlapon elérhető.

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető

Ügyelet biztosítása

Intézményünk gyermekfelügyelet lehetőségét biztosítja 2021. 03. 08-tól a vészhelyzeti intézkedések idejére naponta 800-1600 óra között. Kérem a kedves szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy védekezésben való részvétel miatt – szíveskedjenek igénybe venni. Az iskolában csak egészséges gyermeket fogadunk.

Felmerülő igény jelzése: 1 munkanappal korábban legkésőbb 900 óráig

Telefonon: 06-42-512886, vagy 06-20-5966077

E-mail-ben: vaci.m.alt.isk@gmail.com

Nagy Sándorné

tagintézmény-vezető

Tantermen kívüli digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről, elrendelte 2021.03.08-2021.03.31-a között a köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben történő működését.

A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a tananyag kijelölése, a tananyag ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történjen. A tananyag átadása a tantermen kívüli, digitális munkarend keretében alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Az iskolában rendelkezésre álló digitális eszközök szükség szerint igényelhetők. A digitális munkarendben az oktatás, a szülői kommunikáció  a KRÉTA felületen történik.

Általános tájékoztatás az intézmény KRÉTA oldalán és a honlapján is megjelenik. Hivatalos ügyintézés a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. levelezési címen történik. Telefonos elérhetőségünk: 06-42-512886

 Az iskolák a tavaszi szünetet követően nyitnak a Kormány döntése alapján. A tavaszi szünet az iskolákban a tanév rendje szerint, 2021. április 1–6. között lesz.

Illés Zoltán

intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gondviselő!
Az emberi erőforrások miniszterének 17/2021. (III.5) EMMI határozata szerint az óvodákban 2021.03.08-tól rendkívüli szünet került elrendelésre. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021.04.07. Az iskolákban 2021.03.08-tól 2021.03.31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021.04.07.

Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2020/2021-es tanévre étkeztetésre korábban leadott igények 2021.03.08-tól 2021.03.31-ig, vagy az iskolabezárás időtartamának végéig törlésre kerülnek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2021.03.06. (szombat) 11.00-ig az alábbi e-mail címen, vagy az Országzászló tér 1. szám alatti postaládába bedobva 2021. 03.08 (hétfő) 9 óráig.

 e-mail cím: etkezes@kozim.hu
 telefon: 42/512-835, 42/512-820

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:
 szülő / gondviselő neve
 gyermek neve, iskolája neve, osztálya
 az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
 szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2021.03.09 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.
A térítési díjak kiszámlázása, és befizetése a korábbi rendnek megfelelően történik.
2021.03.09-től 2021.03.31-ig a KÖZIM biztosítja külön megrendelés alapján az étkezést (osztópontokon történő átvétellel).

2021.04.01-től 2021.04.06-ig a Tavaszi szünet idejére az Önkormányzat szünidei étkeztetés keretében biztosít étkezést a rászorulóknak (házhozszállítással).

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás a Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.


Nyíregyháza, 2021.03.05.


Közintézményeket Működtető Központ

Nyilatkozat (közétkeztetés biztosításához)